Kringelfjordens Fritidsområde - Aktiv fritid i den vackraste av miljöer
Sidhuvud med bilder från Kringelfjorden

 

Väder Särnaheden

 

Allmänt om Kringelfjordens fritidshusområdes förvaltning

Kringelfjordens Samfällighetsförening

förvaltar och ansvarar för driften av vägar samt vatten- och avloppsanläggningar i Kringelfjordens fritidshusområde.

Som fastighetsägare är man obligatoriskt medlem i föreningen som omfattar 230 fastigheter (hus- och tomtägare inom området).

Samfälligheten är indelad i tre sektioner:
  • Kringelfjordsvägen, gemensam för alla, även för hus utanför vårt område samt skogsbolagen
  • Vägar och VA-nät i Tomtområdet (området till vänster om Kringelfjordsvägen)
  • Driftsenheter, omfattar drift och underhåll av vattenverk, reningsverk, gemensamt VA-nät med två pumpstationer samt avfallshantering

Kostnader för förvaltning fördelas på medlemmarna, efter av Lantmäterimyndigheten fastställda andelstal.

Årsavgiften baseras på förslag till debiteringslängd som fastställes vid den årliga föreningsstämman i september, dit samtliga fastighetsägare kallas i separat skrivelse.

Kostnader inom sektion 1 och 2 omfattar huvudsakligen snöröjning, sommarunderhåll av vägarna, underhåll av VA-näten samt administration. Större kostnader inom sektion 3 är el, regelbunden tillsyn, maskinunderhåll och avfallshantering.

Årsavgiften till Samfällighetsföreningen är för perioden 2016-10-01--2017-09-30:

  • för stugbyn kr 5 553
  • för tomtområdet kr 5 768
  Områdeskarta för Kringelfjorden

Avgiften delas i två debiteringstillfällen, 1/10 och 1/4.

Några kommunala avgifter utöver detta tillkommer ej. För fastigheter med eldstad tillkommer dock en sotningskostnad enligt kommunens fastställda tariff.

 

Kringelfjordens Ideella Stugbyförening

ombesörjer underhåll (sommar och vinter) av vägnätet och VA-nätet inom Stugbyn (området till höger om Kringelfjordsvägen). För att täcka kostnader för underhåll debiteras bebyggda fastigheter en avgift baserad på budget och beslutad på årsmöte. För perioden 2016-10-01--2017-09-30 är denna avgift kr 2000 och debiteras halvårsvis i oktober och mars.


Kontakt

Klicka här för att kontakta styrelsen.


Styrelsen informerar

170203: Planerat strömavbrott vecka 8 - läs mer här.


170130: Viktigt meddelande angående skoteråkning, se startsidans mittenkolumn!

<-------------


16-10-11: Stugbyföreningens styrelse meddelar inför kommande vintersäsong att värmeslingorna kommer att skötas uteslutande av behöriga och av föreningen utsedda personer utifrån aktuellt behov. Vid frågor eller problem, kontakta Göran Edlund eller Kjell Gustavsson.


Stort tack till alla medlemmar från Skid & Friluftsföreningen!

Varför finns Skid- & Friluftsföreningen och varför behöver vi ditt stöd?


Vid akuta ärenden gällande stugbyn, ring Hans-Ove Fjätvall på tfn 076-838 45 75.

 

 

 

Aktuellt


Kringelfjordens Stugby på Facebook:
Kringelfjordens Facebook-grupp 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening

Kontakta webbansvarig

 

 
Klicka på loggan för att gå tillbaka till startsidan