header_2018_1.png
Skriv ut sidanStart > Om Kringelfjorden > Avfallshantering
Start > Om Kringelfjorden > Avfallshantering

Avfallshantering

Hushållavfall sorteras i fraktioner och avlämnas i lämplig behållare på vår lokala återvinningsstation vid reningsverket.

Fraktionerna är:

  • Kompost (påsar för matavfall finns att hämta vid stationen)
  • Brännbart (papper, plast)
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Tidningar
  • Glas

Följ anvisningarna för respektive behållare (klicka på bilden nedan för större version). 

OBS! Grovavfall i olika former såsom metallskrot, trasiga möbler, vitvaror, glas och porslin, elektronik, lysrör samt färg, kemikalier och annat farligt avfall får inte lämnas på vår station! Sådant avfall skall avlämnas på kommunens återvinningscentral i Idre eller Särna.

Tänk också på att inte spola ner olämpligt avfall i vasken eller i toaletten - läs mer här.

instruktioner_avfallshantering.jpg

 

 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening