header_2018_1.png
Skriv ut sidanStart > Om Kringelfjorden > Fritidsområdet Kringelfjorden
Start > Om Kringelfjorden > Fritidsområdet Kringelfjorden

Fritidsområdet Kringelfjorden

Kringelfjordens Fritidsområde ligger naturskönt vid Österdalälvens strand mellan Särna och Idre i norra Dalarna. Området omfattar 230 fastigheter varav 160 är bebyggda. Omgivande terräng är fint kuperad och glest trädbevuxen tallhed med markvegetation huvudsakligen bestående av renlav och lingonris. Fastigheterna är anslutna till eget VA-system i ett omfattande ledningsnät samt vatten- och reningsverk. De flesta husen är privatägda och har ofta hög standard. Många ligger sjönära eller högt med utsikt över älv och fjäll.

Här kan du ladda ned snabbfakta om Kringelfjorden och viktiga telefonnummer (PDF).

 

Kringelfjordens Samfällighetsförening 

Fastigheterna i Kringelfjorden bildar tillsammans en samfällighet vars uppgift det är att svara för drift och underhåll av områdets vägar och VA-anläggningar. Se vidare under sidan Om Kringelfjorden > Förvaltning

Goda tillfällen till aktivt uteliv och naturupplevelser i fritidsområdet 

Såväl sommar som vinter finns det mycket att välja på vad gäller aktiviteter inom området. På sommaren bad, båtliv och fiske i älven, fiske i närliggande sjöar och åar, samt vandringar och bärplockning i terrängen. På vintern finns preparerade skidspår och markerade skoterleder. Dessa och andra aktiviteter i det närliggande fjällområdet finns mer att läsa om under Aktiviteter.

sunset_by_steven_mccoy.jpg
Foto: Steven McCoy

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening