header_2018_1.png
Skriv ut sidanStart > Om Kringelfjorden > Områdesservice
Start > Om Kringelfjorden > Områdesservice

Områdesservice

Samfälligheten svarar för sommar- och vinterunderhåll av samtliga vägar inom området. Lokala entreprenörer anlitas för detta arbete samt för regelbunden tillsyn och provtagning av VA-anläggningarna. 

Vid frågor eller om brister upptäcks, kontakta styrelsen.

Vattenverket förser oss med det vatten vi behöver och är beläget vid infarten till stugbyn.

pumpstation.jpg

Reningsverket samlar allt avfall från våra toaletter och diskavfall där det behandlas genom en speciell reningsprocess. Reningsverket är beläget invid återvinningsstationen utefter Kringelfjordsvägen. 

Vid problem, kontakta styrelsen. Vid akuta fel, ring Göran Edlund på tfn 070-595 09 14.

reningsverk.jpg

Hushållsavfall ska lämnas vid vår lokala återvinningsstation centralt belägen i fritidsområdet. För mer information, se Avfallshantering

sopstation.jpg

För sotning och skorstensbesiktning,  kontakta Fjällsotarna.

sotare.jpg

 

För telefonnummer till hantverkare, fackhandel, bilbärgning, apoteks- och systemombud, livsmedelsbutiker mm hänvisas till lokal telefonkatalog alternativt Fjällpostens sida med telefonnummer till lokala företag.

 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening