header_2018_1.png
Skriv ut sidanStart > Aktiviteter > Utflyktstips
Start > Aktiviteter > Utflyktstips

Utflyktstips


Silverfallet i Grövelsjöfjällen

silverfallet.jpg

Utgå från STF fjällstation till bron över Grövlan. Följ sedan skylten uppåt fjället. En mycket trevlig promenad är att gå till Silverfallet som ligger i Olåns dalgång strax intill norska gränsen, 3 km sydväst om Grövelsjön och 4 km nordväst om Storsätern. En km från fallet finns en slogbod där du kan rasta och koka kaffe.

Foto: Siw Svensson

 

 

 

 

 

Lomkällan

Skogs- och försvarsmuséet Lomkällan strax norr om Särna visar skogsarbetarepoken fram till mekaniseringen under 1960- och 1970-talen.

lomkallan.jpg

På det 33 hektar stora friluftsmuseet finns autentiska byggnader, redskap, inventarier och verktyg 

med anknytning till skogsbruk och timmerflottning i Särnabygden under olika tidsepoker. Särna skans från 1940 är en välbevarad försvarsanläggning som byggdes när Tyskland invaderade Norge i början av andra världskriget. En 2 km lång promenadslinga i natursköna omgivningar där olika boendemiljöer för skogsarbetare visas tillsammans med specialutställningar.

Lomkällan på Facebook

Foto: Sandra Björk/Sveriges Radio

 

Buskoviusstenen

buskowiusstenen.jpg

Efter vägen mellan Älvdalen och Särna passerar man strax söder om Bunkris en stenstod på vänster sida.

Stenen är uppsatt till minne av Älvdalsprästen Daniel Buskovius, som 1644 ledde ett bondetåg i avsikt att intaga Särna och förena byarna Särna och Idre med Sverige. Inte en blodsdroppe spilldes. Särna och Idre har sedan dess hört till Sverige. Spår av den tid när bygden var norsk märks i de lokala dialekterna, som tydligt liknar norska.

Foto: alvdalen.se

 

 

 

 

Forbönderna

forkorarna.jpgSedan 1600-talet har det varit marknad i Røros i Norge den tredje tisdagen i februari. Främst var det bönder från Dalarna och Härjedalen som sålde och bytte varor mellan svenska bygder och Røros. Svenskarna som kom till marknaden kallades forbönder för att de körde ”foror”, eller lass, med häst och släde vintertid.

Dalarna Femund Forkörarförening har tagit upp denna sedvänja, men syftet är inte längre att idka handel utan att levandegöra en gammal tradition. Föreningens viktigaste aktivitet är den årliga resan till Røros marknad, som utgår från olika platser varje år. Ofta passerar forkörarna våra trakter, med övernattning i stallet bakom hembygdsgården i Idre. Det kan vara så många som femton ekipage som passerar Idre i mitten av februari. Övernattningen kombineras då gärna med festliga arrangemang.

Läs mer på föreningens hemsida, samt på Røros marknads hemsida.

Foto: dalarnafemund.com

 

Lilla Fjätfallet

fjatfallet.jpgLilla Fjätfallet (kallas också Övre Fjätfallet) är ett vackert vattenfall nära skidanläggningen Fjätervålen. Här finns rastplats och fina picknickmöjligheter invid vattenfallet. 

Kör RV 311 mot Tännäs och Fjätervålen. Efter ca 18 km, tag av till höger vid skylt mot Fjätfallet.

Foto: Carina Ström

 

 

 

 

Särna Gammelkyrka och Gammelgården

gammelkyrkan.jpgSärna Gammelkyrka från 1684 restes på bara tre veckor nere vid Särnasjöns strand – exakt 40 år efter det att Särna erövrats från Norge vid världshistoriens kanske fredligaste fältslag. Kyrkans ålderdomliga torftighet avspeglar socknens en gång så hårda levnadsvillkor. Läs mer om kyrkan här.

Gammelgården strax intill kyrkan består av ett flertal timmerbyggnader från tidigt 1700-tal. I Gammelgårdens samlingar ingår drygt 1000 fornsaker, till största del föremål som hör till hem, hushåll, jakt och boskapsskötsel i det gamla bondesamhället.

 

 

 

 

 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening