header_2018_1.png
Skriv ut sidanStart > Om Kringelfjorden > Eftersända post
Start > Om Kringelfjorden > Eftersända post

Eftersända post

Vid längre vistelser i Kringelfjorden kan du eftersända din post till en gemensam postlåda vid infartsvägen från riksväg 70.

Ange följande adress:

<ditt namn>
Kringelfjorden
797 91 SÄRNA

 

eftersanda_post.jpg

 

 

 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening